Ceny transferowe zasady deklarowaniaCeny transferowe zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych celem artykułu o cenach transferowych jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych połączonych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jakim sposobem i z poza Unii natomiast zarówno z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych pozostały uregulowane w sposób szczególny. punkt o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, tak aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, jednakże także ma na uwadze rożne powiązania zachodzące wśród tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, roznoszenie towarów włącznie nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT z transportem czy też nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów usługi nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT transportowej innymi słowy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych egzegezy i wyroków sądowych zgrupowanych z poruszaną tematyką. Polecamy również punkt o cenach transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści dla uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie znajomości połączonej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych interpretacji podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności właściwego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top