Ceny transferowe obowiązki informacyjne w przypadku usługCeny transferowe obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE celem artykułu o cenach transferowych jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych połączonych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się również z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej w jaki sposób i z poza Unii pomimo tego zarówno z tematyką rozliczania usług transportowych, jakie w przepisach podatkowych pozostały uregulowane w sposób szczególny. paragraf o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, jednakowoż zarówno ma na uwadze rożne powiązania zachodzące wśród tymi operacjami gospodarczymi, jakim sposobem na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów włącznie z transportem czy też nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej to znaczy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych powiązanych z poruszaną tematyką. Polecamy również punkt o cenach transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie informacji połączonej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i warunki wystąpienia transakcji WNT transportu towarów, poznanie najnowszych wykładni podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności należytego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad poprawnego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top