Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwoJak powinno być obecnie sporządzone świadectwo pracy? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania lub można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, lub umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jakim sposobem prawidłowo wykluczyć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i reguły wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania Jaki jest zakres dokumentów gromadzonych w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy? Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych ani pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz jakie są zasady ustalania okresu przechowywania takich dokumentów? dokumentów dodatkowo elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Najnowsze artykuły:

Top