Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowejArtykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności gospodarka majątkiem trwałym; ­majątek obrotowy; ­gospodarka pieniężna dodatkowo dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził skrupulatny indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej Komentarz do ewidencji w księgach pomocniczych operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo pożyteczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zadań gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku Vat w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika Vat dodatkowo centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa; ­ likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – rozkład w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek Konta księgi głównej gospodarka majątkiem trwałym bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozrachunek podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół problemów podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Komentarze: 1


noavatar.png
Myślimir Bonawenturze 2020-05-10

Cześć, znalazłem Twój blog przy użyciu Google podczas wyszukiwania sprawy, Twoja strona internetowa pojawiła się, wygląda świetnie. Założyłem zakładkę w mojej zakładce Google.

Najnowsze artykuły:

Top