podatki od wynagrodzenia


Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono zestaw danych czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako w szerokim zakresie rozumiane usługi budowlane czyli budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie dodatkowo w jakich przypadkach będzie miał zastosowanie, - jakie normy obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo należy uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - w jaki sposób zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - w jaki sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, pomimo tego nie zakończone przed stycznia r., - w jaki sposób opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzykowny krok błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem publikacji są przykłady, case study oraz pożyteczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a podobnie przywołane orzecznictwo dodatkowo interpretacje organów podatkowych. W w opisie zawarto wyciąg z artykułów prawnych przywołanych w tekście, a także wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- dodatkowo informacji podsumowującej VAT-, a również zależność deklaracji VAT-K.

Najnowsze artykuły:

Top