Prawo restrukturyzacyjne jakie są tryby upadłości konsumenckiej?Prawo restrukturyzacyjne - jakie są tryby upadłości konsumenckiej? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. jak skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo istotnych składników majątku dłużnika? weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w samej rzeczy zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji na temat znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według innowacyjnych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, także postępowaniu jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego również zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top