Upadłość i nowy kształt upadłościUpadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się wpływ nowelizacji na skład masy upadłości przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet dodatkowo zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu. zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku

Najnowsze artykuły:

Top