Od 1 stycznia 2021 roku kasyOd 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online i kasy fiskalne online - dla kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż poprzez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących. Nowe kasy fiskalne on-line: po co fiskusowi kasy on-line, branże zobowiązane do używania kas on-line i terminy ich wprowadzenia, ulga na kasy rejestrujące wg innowacyjnych zasad. Kasy wirtualne - mrzonka, lub bliska przyszłość? Założenia wprowadzenia kas wirtaualnych w Polsce. Kasy wirtualne, lecz paragony papierowe. Zakaz wystawiania faktur do paragonów: to znaczy można wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej paragonem, sankcje za wykroczenie zakazu wystawienia faktury do paragonu, przymus identyfikacji klienta przy kasie. Obowiązki podatnika przy użytkowaniu kasy fiskalnej. Sankcje związane z od jakiej kwoty środki trwałe 2020 naruszeniem kodeksów dotyczących kas fiskalnych i kontrole w tym zakresie. Założenia przygotowywanej ustawy „kasy elektroniczne”: obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych i zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu. Obowiązki podatnika związane z użytkowaniem kasy (fiskalizacja, wymogi techniczne kas, typy kas, inne kwestie). Paragony fiskalne (wystawianie, przechowywanie, paragony a faktury VAT, inne kwestie). Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Kasy elektroniczne - istota, założenia i nowe obowiązki podatników. Sankcje spojone z naruszeniem artykułów dotyczących kas fiskalnych.

Najnowsze artykuły:

Top