akta osobowe 2020 jakie zmiany


foto

Sankcje wobec mobbera lub osoby dyskryminującej W języku angielskim

Sankcje wobec mobbera lub osoby dyskryminującej. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i kiedy niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest po wielokroć na jedną.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top