czy ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje


foto

Monitoring wizyjny przesłanki oceny skutków i Monitoring

Monitoring wizyjny przesłanki oceny skutków i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób bezpośredni wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania przepisów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top