dla kogo sprawozdanie finansowe


foto

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych. Koszty utrzymania dróg. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem aktywności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top