kiedy koszty uzyskania przychodu podwyższone


foto

Ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT

Ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top