klasyfikacja paragrafów dochodów


foto

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków ODDK. Celem artykułu jest spotęgowanie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych przychodów.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top