kodeks pracy komentarz sobczyk


foto

sprawozdawczość finansowa jednostek mikro i przekazanie gruntownej

sprawozdawczość finansowa jednostek mikro i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top