koszty uzyskania przychodu bilety pkp


foto

Komentarz do ewidencji operacji księgowań

Komentarz do ewidencji operacji księgowań. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane.

Zobacz więcej ...

foto

Ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT

Ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top