KRS 2020 2018 środki trwałe


foto

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości kto wydaje - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top