majątek trwały ustawa o rachunkowości


foto

majatek trwaly aktywa trwale dla pracowników działów

majatek trwaly aktywa trwale dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych również ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top