Pomoc materialna dla nauczycieli


foto

programy pomocy materialnej dla uczniów po nowelizacji ustawy

programy pomocy materialnej dla uczniów - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top