prosta spółka akcyjna business insider


foto

Prosta Spółka Akcyjna Powództwo o rozwiązanie spółki i przedmiotem

Prosta Spółka Akcyjna Powództwo o rozwiązanie spółki i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top