Rozliczanie transakcji krajowych


foto

Samodzielny księgowy Ewidencja

Samodzielny księgowy - Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top