samodzielna nauka księgowania pdf


foto

Odpisy aktualizujące środki trwałe

Odpisy aktualizujące środki trwałe, wartości niematerialne i ustawowe oraz środki trwałe w budowie. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top