Skutki zmian kursów wymiany walut obcych


foto

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Rachunek przepływów pieniężnych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Rachunek przepływów pieniężnych. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne albo wymagalne w środku miesięcy od momentu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia lub założenia (lokaty),.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top