transport publiczny warszawa


foto

publiczny usługi transportowe zbiorowy w polsce gminy i związki

publiczny usługi transportowe zbiorowy w polsce gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w zakresie gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw. Proces legislacyjny związany z pierwotną wersją u.p.t.z. toczył się poprzez.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top