w szczególności archiwalnych akt osobowych


foto

techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych wymagania

techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top