wspólnota mieszkaniowa będzin


foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do normy będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od momentu przekształcenia. Ustawa przewiduje opcja wniesienia opłaty.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top