Życie

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie w zakresie

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może rachować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje…

O finansach publicznych ustawa

Meritum z podatków rocznie adresowane jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych także radców prawnych. W jednej publikacji książkowej znajdziesz praktyczne informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez procedura podatkowe, kontrolę podatkową, sądowo-administracyjną…

Nowe prawo budowlane dotychczasowe spowolnienie

Nowe prawo budowlane – dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań” oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne…

Legalna pobyt cudzoziemca Kto

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich jak zatrudnić cudzoziemca spoza ue zasadach może starać się o automatyczne przedłużenie zezwolenia na pobyt wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Szczególne rozwiązania O szczególnych rozwiązaniach kiedy i na jakich…

Istota i pragnienie coachingowego

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie szkolenie coaching i mentoring globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Czy menedżer musi być coachem? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu…

Aktualny stan prawny

Aktualny stan prawny oraz jego wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych. Zabezpieczenie wykonania umów najmu W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości…

Mieszkania na wynajem oraz ich większa ilość

Nowelizacja niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa pozwoli na udzielenie wsparcia budownictwu komunalnemu i społecznemu budownictwu czynszowemu, a także gospodarstwom domowym takim jak np. mieszkania na wynajem. Kluczowe rozwiązania społecznej części pakietu mieszkaniowego Zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym obejmują…

Ułatwienia dla kierowców oraz właścicieli pojazdów

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje m.in. zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli, zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu oraz wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub…

Pakiet mieszkaniowy oraz jego rynkowa część

Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym – takie będą efekty ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Rozwiązanie to będzie się opierać na…

Jak napisać testament?

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Nie każdy wie, że testament może być sporządzony nie tylko w formie aktu notarialnego, ale własnoręcznie na kartce (to tzw. testament holograficzny). Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Jak napisać testament?…