służby bezpieczeństwa
Życie

Współpraca z administracją lokalną również służbami bezpieczeństwa

Współpraca z administracją lokalną również służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, straż gminna). i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów.

Przerwy w funkcjonowaniu obiektu

Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w których zazwyczaj funkcjonuje wiele firm i instytucji, w których to przebywa na co dzień wiele osób i do jakich to wejście bywa tylko w niewielkim stopniu ograniczony. Jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu obiektu będące skutkiem wystąpienia sytuacji kryzysowych powodują zwyczajowo zakłócenie realizowanych tam procesów, poważne straty finansowe, jak dodatkowo pogarszają wizerunek organizacji. W najgorszych scenariuszach zagrożone jest zdrowie i życie przebywających tam osób.

Jaki jest cel przygotowania

Celem jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej do prawidłowego wypełniania swojej roli. Jego uczestnikom przybliżone zostaną wymagania i obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu wynikające z aktualnych przepisów prawa oraz warunków ubezpieczycieli. W trakcie omówione zostaną najczęstsze problemy i wyzwania występujące w kontekście zapobiegania i reagowania podczas sytuacji kryzysowych.

służby bezpieczeństwa

Wartość korzyści

Wartością tego i zarazem korzyścią dla uczestników jest tak jak opcja poznania najnowszych kanonów i dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa obiektów, obszarów i terenów. Strona www jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców i użytkowników, przedsiębiorców, firm ochrony osób i mienia, Policji i straży miejskich, jakże zarówno przedstawicieli pozostałych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozkład publiczny. Ocena poziomu bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej w Polsce. Dlaczego zresztą doszło? Jak można było temu zapobiec?

Omówienie wybranych studiów

Omówienie wybranych studiów przypadku. Bezpieczeństwo obiektu – odpowiedzialność właściciela, zarządcy innymi słowy użytkownika? Czy wszystkie obiekty są takie same? Czyli nieco słów o identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka. System bezpieczeństwa obiektu (technika – ludzie – procedury). W poszukiwaniu złotego środka. Jakie uprawnienia i obowiązki posiadają pracownicy ochrony fizycznej? Na co zwrócić uwagę w pracy dopisek na fakturze split payment firmy ochrony osób i mienia? Kontrola dostępu i monitoring wizyjny. Jak traktować systemy alarmowe w czasach RODO? Współpraca z administracją lokalną dodatkowo służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, straż gminna). Jakie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych warto zaimplementować i tresować w obiekcie? Rekomendowane standardy i dobre praktyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ