pobyt cudzoziemca
Życie

Legalna pobyt cudzoziemca Kto

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich jak zatrudnić cudzoziemca spoza ue zasadach może starać się o automatyczne przedłużenie zezwolenia na pobyt wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Szczególne rozwiązania

O szczególnych rozwiązaniach kiedy i na jakich zasadach można przedłużyć cudzoziemcowi wizę! związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców.

pobyt cudzoziemca

Zagadnienia które zostaną omówione w trakcie szkolenia

W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców spojone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami jak traktować nieobecność czasie kwarantanny! MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną również przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą także ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ