nowe prawo budowlane
Życie

Nowe prawo budowlane dotychczasowe spowolnienie

Nowe prawo budowlane – dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań” oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

Kiedy w życie wejdą przemiany

Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań” zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) aktualizacja przez marszałków województwa baz danych wyłączenie stosowania art 11-12b oraz art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych zgrupowanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją.

nowe prawo budowlane

Dodatkowe obszary działania ustawy

Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały tak jak regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju.

Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dotychczasowy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie mając na uwadze na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ