podatki tajlandia
Biznes

Prawo restrukturyzacyjne jakie są tryby upadłości konsumenckiej?

Prawo restrukturyzacyjne – jakie są tryby upadłości konsumenckiej? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r.

Jak skutecznie złożyć wniosek

Jak skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo istotnych składników majątku dłużnika? weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w samej rzeczy zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jest przekazanie informacji na temat znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według innowacyjnych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, także postępowaniu jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? restrukturyzacyjnym.

podatki tajlandia

Kto prowadzi blog

Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego również zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ