podatki tajlandia
Podatki

Podatki tajlandia

Leasing umowa leasingu opodatkowanie Artykuł Umowy leasingu w Polsce – aspekty podatkowo-prawne stanowi zbiór znajomości odnośnie do umów leasingu z zakresu prawa cywilnego, podatkowego także podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono mnogimi przykładami zastosowania poszczególnych instytucji prawnych oraz tabelami mającymi usystematyzować zawartą w niej wiedzę.

Co przedstawiono w publikacji

Przedstawiono w niej także wyniki badań statystycznych krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających firmy leasingowe. W opracowaniu odrębny rozdział religijny został międzynarodowym aspektom umowy leasingu, ich oddziaływaniom na krajowe definicje leasingu oraz wzajemnemu przenikaniu się ustawodawstw państw europejskich i USA, a również omówieniu takich zagadnień, jak: wybór prawa trafnego także sposobów unikania podwójnego opodatkowania.

podatki tajlandia

Co przedstawiono w artykule

W artykule szczegółowo przedstawiono: – procedurę zawierania umów leasingu, – przypadki i skutki przedterminowego jej rozwiązania, – leasing konsumencki, – problematykę obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego w aspekcie kwalifikacji pojazdów, – różnice w definicjach leasingu na gruncie poszczególnych dziedzin prawa i ich skutki dla stron umowy. Publikacja Umowy leasingu w Polsce – aspekty podatkowo-prawne pomaga poprawniej zrozumieć regulacje prawne umowy leasingu rozsiane po przeróżnych gałęziach prawa i aktach normatywnych. Wydanie II zostało wzbogacone pomiędzy innymi poprzez dodanie omówienia regulacji dotyczących leasingu konsumenckiego także przedterminowego rozwiązania umowy, a zarówno o dodatkowe wzory, wyjaśnienia i przykłady. Wpis uwzględnia stan prawny na wrzesień roku, i przedstawiono w niej zmiany artykułów wchodzące w życie w latach -.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ