Biznes

Zobacz która umowa reguluje czas pracy

Zobacz która umowa reguluje czas pracy w koronawirus kierowcy – nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z zakresu czasu pracy. Jak kreować dokumentację Dokumentację…

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania innymi słowy przemiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa…

Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji

Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji zp w praktyce. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy kiedy zamówienie publiczne krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej…

Zasady likwidacji fundacji stowarzyszen Funkcjonowanie

Zasady likwidacji fundacji stowarzyszen. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi peryfraza pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Elementarne zasady i procedury zakładania fundacji Przede wszystkim opisano tu…

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa Warianty postępowania zmierzające…

Wniosek o płatność Projekty unijne 2020 i i Optymalizację

Wniosek o płatność Projekty unijne 2020 i i Optymalizację wyników syntetycznych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsięborstw Zarządy…

Wieloletnia prognoza finansowa forum to Przykład

Wieloletnia prognoza finansowa samodzielna nauka księgowania ziór zadań pdf forum to Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką…

Wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni program inwestycyjny

Wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni program inwestycyjny. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Zasady rachunkowości Zasady rachunkowości chałupczak chomikuj Co jest a co nie jest rachunkowością…

Upadłość i nowy kształt upadłości

Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku niezbędnym zakresie. Zgłoszenie wierzytelności Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie…

Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od 2020

Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od 2020 r. obowiązują nowe normy dotyczące stawki godzinowej, a także ewidencji czasu Umowa zlecenia w pandemii w jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji? pracy dla umów cywilnoprawnych. Umowa zlecenie Na…