zmiany w podatkach
Biznes

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania innymi słowy przemiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych także magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., których dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku.

zmiany w podatkach

Jakie zmiany przyniesie Tarcza Antykryzysowa

Zmiany w ramach Tarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, jakie wprowadziły m.in. opcja składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe związane z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Box czy też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły także przemiany dotyczące między innymi zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP to znaczy ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów.

Tarcza 1.0 kluczowe zmiany

Sytuacja zmieniła się jednak na skutek wejścia w instrukcje księgowe i podatkowe życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego na rzecz tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) wydał stanowisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko”). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk” zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych poprzez UKNF

ZOSTAW ODPOWIEDŹ