czas pracy
Biznes

Zobacz która umowa reguluje czas pracy

Zobacz która umowa reguluje czas pracy w koronawirus kierowcy – nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z zakresu czasu pracy.

Jak kreować dokumentację

Dokumentację taką trzeba kreować oddzielnie na rzecz każdego pracownika – w formie tradycyjnej czyli elektronicznej. Do nowych wymogów wypada uregulować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego organizowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy czasie rozliczeniowym.

czas pracy

Czego będą mogli nauczyć się uczestnicy szkolenia?

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń, dni wolnych od pracy oraz uwzględniając specyficzne warunki dla danego przedsiębiorstwa. Korzyści dla uczestników artykułu o czasie pracy: prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy jaki czas pracy w koronawirus dla przedstawiciela handlowego w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym, nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń, umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w średnio pięciodniowym tygodniu pracy, nabycie umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Artykuł mówi innymi słowy pracownicy działów kadr i płac, osoby kierujące pracownikami i ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie artykułów w obszarze czasu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ