zarządzanie w kryzysie
Biznes

Zarządzanie w kryzysie

Kryzys w każdej działalności ma dwie ważne cechy, jest naturalny i może być niebezpieczny. Jednak, jeśli podczas tych perturbacji zastosujemy mądre zarządzanie w kryzysie w firmie,  może on stać się impulsem do rozwoju.

Czym jest i kiedy przechodzimy na zarządzanie w kryzysie?

Ten typ zarządzania stosujemy, gdy mamy do czynienia z długotrwałym kryzysem niszczącym przedsiębiorstwo, a wcześniejsze mniejsze lub nieco większe zmiany nie przyniosły efektu. Rozpoczynamy od przeanalizowania strategii, zaznaczenia najsłabszych i najmocniejszych ogniw. Dokonujemy rachunku strat i zysków. Musimy też określić, bez czego firma nie może funkcjonować, a co na tym etapie może zostać „zamrożone” bądź zamknięte. Jeśli jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, warto skonsolidować siły pracownicze w najmocniejszym punkcie działalności. Zarządzanie w kryzysie polega na koncentracji na kwestiach strategicznych.

Ważne zasady w sytuacji kryzysowej

  • Uporządkowanie działalności wewnętrznej w firmie względem otoczenia (umowy z kontrahentami, firmami współpracującymi).
  • Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich – umiejętności, jak i floty – np. unikanie „pustych” przejazdów.
  • Monitorowanie sytuacji zewnętrznej, zagrożeń ze strony konkurencji (kryzys z tego nie zwalnia, nie sprawi, że konkurencja będzie dla nas łaskawsza, a wręcz przeciwnie).
  • Dokładne planowanie decyzji i w miarę możliwości szybkie ich podejmowanie, chodzi nie tylko o dynamiczną reakcję na bieżące problemy, ale także rozpoznawanie problemów i wyzwań związanych z najbliższą przyszłością.

zarządzanie w kryzysie

Formy zarządzania kryzysowego według „Encyklopedii zarządzania”

  1. Potrzebne jest przeobrażenie całej działalności firmy, m.in. wstrzymanie inwestycji, dywersyfikacja np. dostaw, skonsolidowanie potencjału.
  2. Natychmiastowe rozwiązanie problemów sprzedaży oraz produkcji. Dzieje się to poprzez zredukowanie kosztów i zwiększenie wydajności. Często stawia się mocny nacisk na reklamę.
  3. Finansowe. Tworzenie tzw. mostów płynnościowych dla kapitału, poszukiwanie źródeł nowego finansowania działalności oraz restrukturyzacja finansowa firmy.
  4. Zarządzanie w warunkach niewypłacalności. Ten proces polega na ochronie firmy. Chodzi o jak najlepsze wypracowanie układu z wierzycielami. Kolejny etap to zarządzanie masą upadłościową.

Sukces tych działań zależy „od wielu czynników”. Te najważniejsze to: prawidłowe nazwanie przyczyn i objawów kryzysu, zbadanie jego nasilenia oraz określenie najbardziej prawdopodobnego czasu trwania. Trzeba sprawdzić, czy struktura firmy jest dobrze dobrana do otoczenia zewnętrznego, sektora i rynku. Działania antykryzysowe warto dobrać do kosztów i cen. Na koniec ważna rada: nie bój się sięgać po pomoc specjalisty, albowiem zarządzanie w kryzysie nie należy do najłatwiejszych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ