prognoza finansowa
Biznes

Wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni program inwestycyjny

Wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni program inwestycyjny. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce.

prognoza finansowa

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości chałupczak chomikuj Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, działanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): uaktualnienie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej wpływ na ocenę kondycji), rozkład sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i wpływ na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” czy „małe”)

Kontrakty długoterminowe

Kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące opłaty (kiedy, dlaczego, ile i na jakim sposobem długo), odroczony taksa popłatny (kiedy, dlaczego, oddziaływanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten sposób naprawdę znaczą), ogół zagadnień transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw), segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku przemiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ