inwenteryzacja
Biznes

Co to inwentaryzacja kto może wykonać Inwentaryzacja

Co to inwentaryzacja kto może wykonać Inwentaryzacja roczna jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości tuż przy prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny pasywów i aktywów a również sporządzania sprawozdawczości finansowej.

Cel inwenteryzacji

Czasami niesłusznie uważa się inwentaryzację jako zbyteczny obowiązek, nie pamiętając o nieocenionych korzyściach jakie ze sobą niesie. Spis z natury to niekiedy jedyna sposobność by przyznać stan majątku wykazywany w księgach rachunkowych, ocenić użyteczność posiadanych składników majątku a również zidentyfikować niepotrzebne elementy. Pozwala również odszukać funkcjonujące nieprawidłowości w płaszczyźnie zarządzania majątkiem. Pozwala na rozpoznanie zagrożeń oraz służy rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony majątek. Na szkolenie zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: Czy zawsze inwentaryzację trzeba przeprowadzać na 31 grudnia? Co rozumiemy pod pojęciem „Teren strzeżony”? Kto powinien być członkiem zespołu spisowego a kto komisji inwentaryzacyjnej? Czy muszą być w firmie wyznaczone osoby odpowiedzialne materialnie? Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji?

inwenteryzacja

Zapoznanie z zasadami

Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, przede wszystkim rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. W trakcie artykułu użytkownicy otrzymają wzory dokumentów, będą aktywnie uczestniczyć Inwentaryzacja nadwyżki w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

Adresaci artykułu

Adresaci artykułu: pracownicy zajmujący się praktyczną realizacją inwentaryzacji, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową również środkami trwałymi i wyposażeniem, główni księgowi – księgowi, zajmujący się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, inne osoby Metody i terminy inwentaryzacji zainteresowane tematyką inwentaryzacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ