pragnienie coachingowego
Życie

Istota i pragnienie coachingowego

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie szkolenie coaching i mentoring globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”?

Czy menedżer musi być coachem?

Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników. Coachingowy styl zarządzania a przywództwo. Ukazanie relacji pomiędzy przywództwem a podejściem coachingowym. Odniesienie do wybranych koncepcji przywództwa. Początek drogi – co jest warunkiem sukcesu? Zacznijmy od siebie – Autorefleksja Samoświadomość menedżera – wartości, motywacje, mocne strony, przekonania i obawy, osadzenie we własnym kontekście pracy i możliwościach praktyki.

pragnienie coachingowego

Narzędzia wspierające autorefleksję

Narzędzia wspierające autorefleksję. Praktyka refleksyjnego dialogu – rozmowy w parach Postawa, kluczowe kompetencje i sprzęt menedżera coacha – odwzorowanie i przegląd Obecność i uważność w relacji z rozmówcą. Jak utworzyć atmosferę sprzyjającą otwartości, zbudować zaufanie? – użyteczne trening nawiązywania pogłębionego kontaktu w rozmowie Zarządzanie przestrzenią w rozmowie. Praktyka ugruntowania i koncentracji uwagi Praktyka nawiązywania kontaktu z rozmówcą – dostrojenie i rezonans. Kontrakt 3P- znaczenie i realizacja w praktyce. Umiejętność słuchania na 4 poziomach wg „U Theory” Otta Scharmera Jakim jestem słuchaczem? – autorefleksja. Praktyka słuchania na różnorodnych poziomach i informacje zwrotne.

Umiejętnośc zadawania pytań

Umiejętność zadawania pytań i podążania za rozmówcą – rozbiór funkcji pytań i praktyka w ich zadawaniu. Empatia i okazywanie zrozumienia, jako umiejętne radzenie sobie z emocjami. Model GROW i KOMPAS w prowadzeniu rozmowy coachingowej. Umiejętność i narzędzia uzgadniania celów, strategia aktualnej rzeczywistości, rozbiór możliwości i sposobów działania , motywowanie i przezwyciężanie obaw. Pytania w modelu GROW Rozróżnianie jakiej formy wsparcia potrzebują nasi pracownicy i dopasowywanie odziaływań. Umiejętność mobilizowania i stawiania wyzwań – „coachingowo to nie znaczy miękko” – balansowanie pośród wspieraniem i empatią, a twardszym podejściem i stawianiem wymagań oraz ich egzekwowaniem – rola menedżera / coacha Informacja zwrotna, w tym docenianie – jako narzędzie rozwoju i zwiększania efektywności Motywowanie do wychodzenia ze strefy komfortu, wspieranie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ