ceny transferowe
Księgowość

Ceny transferowe obowiązki informacyjne w przypadku usług

Ceny transferowe obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE celem artykułu o cenach transferowych jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych połączonych z obrotem i transportem towarów.

Przywileje uczestników

Uczestnicy będą mogli zaznajomić się również z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej. W jaki sposób i z poza Unii pomimo tego zarówno z tematyką rozliczania usług transportowych, jakie w przepisach podatkowych pozostały uregulowane w sposób szczególny.

ceny transferowe

Paragraf o cenach transferowych

Paragraf o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, jednakowoż zarówno ma na uwadze rożne powiązania zachodzące. Wśród tymi operacjami gospodarczymi, jakim sposobem na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów. Włącznie z transportem czy też nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej to znaczy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów.

Przepisy podatkowe

Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych powiązanych z poruszaną tematyką. Polecamy również punkt o cenach transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie informacji połączonej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i warunki wystąpienia transakcji. WNT transportu towarów, poznanie najnowszych wykładni podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności należytego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad poprawnego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ