Księgowość

Dobre biuro rachunkowe, co je cechuje? Na co warto zwracać uwagę przy wyborze?

Na wybór odpowiedniego i dobrego biura rachunkowego składa się szereg czynników. Jednym z nich, według nas najważniejszym, jest profesjonalizm danej firmy. Co kryje się pod tym określeniem i dlaczego jest to takie istotne? Małe czy duże biuro rachunkowe Wybierając biuro…

Usługa doradcy oczami klientów, w czym tkwi problem

Pierwszym krokiem w kierunku profesjonalnej obsługi klientów przez kancelarię musi być uświadomienie sobie różnicy pomiędzy towarem a usługą. Sprzedaż usług jest znacznie trudniejsza aniżeli gotowych produktów, które klient może poczuć, dotknąć, posmakować itd. Siłą rzeczy marketing usług rożni się od…

Samodzielny księgowy Ewidencja

Samodzielny księgowy – Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych jest Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem…

Odpisy aktualizujące środki trwałe

Odpisy aktualizujące środki trwałe, wartości niematerialne i ustawowe oraz środki trwałe w budowie. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana. Ewidencja księgowa W przypadku…

Komentarz do ewidencji operacji księgowań

Komentarz do ewidencji operacji księgowań. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Wzory księgowań operacji gospodarczych Autor artykułu, zahartowany specjalista z…

Ceny transferowe obowiązki informacyjne w przypadku usług

Ceny transferowe obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE celem artykułu o cenach transferowych jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych połączonych z obrotem i transportem towarów. Przywileje uczestników Uczestnicy będą mogli zaznajomić się również…

Artykuł wyjaśni kogo obowiązują krajowe standardy rachunkowości

Artykuł wyjaśni kogo obowiązują krajowe standardy kogo obowiązują krajowe standardy rachunkowości rachunkowości – artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów…

Akta osobowe, formułowanie przyczyn

Akta osobowe formułowanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę – warsztaty i Celem wpisu na blogu jest przedstawienie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. Jak prowadzić akta osobowe W szkoleniu wykorzystane jak prowadzić akta…

Trzeci plan kont organizacji pozarządowej. Cztery reguły ujmowania

Zobacz jak wysłać sprawozdanie fundacji do urzędu skarbowego i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za nauka księgowania na kontach 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa…

Pomoc w prowadzeniu twojego biznesu, księgowy Gliwice zrobi to najlepiej jak potrafi

W dzisiejszych czasach konkurencja jest ogromna, przez co utrzymanie się na rynku pracy nie jest prostym zadaniem. Aby usprawnić działania przedsiębiorstwa, warto przeprowadzić analizę, która pozwala nie tylko opracować najlepszą strategię dla rozwoju firmy, ale też znaleźć oszczędności. Osobą, która…