samodzielny księgowy
Księgowość

Samodzielny księgowy Ewidencja

Samodzielny księgowy – Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu środków pieniężnych i aktywów pieniężnych jest

Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu zapasów

kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek,

samodzielny księgowy

Zakładowy plan kont

uczą się podstawowych zagadnień połączonych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny również na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego także dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu rachunkowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zadania z obszaru działalności gospodarczej, poznasz zadania z obszaru ewidencji podatkowych, poznasz zadania z obszaru podatku dochodowego, poznasz zadania z zakresu prawa pracy, poznasz zadania z aspektu podatku VAT, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie majątku trwałego, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania

 Nadrzędne zasady rachunkowości

w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które ostatnimi czasy podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w zakresie kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą stworzyć się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na kompletnej rachunkowości.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ