księgowość Katowice
Księgowość

Sprawdzona oraz godna zaufania księgowość Katowice

Pełna księgowość najczęściej dotyczy dużych przedsiębiorstw, choć może się na nią zdecydować każdy, któremu odpowiada szczegółowość tego rodzaju rozliczeń. W ramach pełnej księgowości przedsiębiorstwo musi prowadzić dziennik, konta syntetyczne i analityczne, zestaw ich obrotów i sald oraz wykaz aktywów i pasywów.

 

Czym jest uproszczona księgowość?

Przedsiębiorstwa, które prowadzą uproszczoną księgowość Katowice, mają do wyboru kilka form ewidencjonowania przychodów:

  • karta podatkowa,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • księga przychodów i rozchodów.

Procedury, które obowiązują przy uproszczonej księgowości są znacznie mniej skomplikowane, niż przy pełnych księgach rachunkowych. Koszty jej prowadzenia nie są wysokie. Jednoosobowe działalności gospodarcze lub niewielkie firmy w wielu wypadkach decydują się na samodzielne prowadzenie uproszczonej księgowości.

księgowość Katowice

Dlaczego warto zlecić prowadzenie księgowości

Zlecenie prowadzenia księgowości Katowice zewnętrznej firmie jest bardziej opłacalne niż zatrudnienie księgowej. Oprócz kosztów utrzymania pracownika, nie ma wtedy konieczności płacenia za komputer, oprogramowanie czy literaturę podatkową. Nie trzeba również wysyłać pracownika na szkolenia, co w księgowości jest konieczne.

Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC, więc odpowiada za wyrządzone szkody. Takiej polisy nie będzie mieć pracownik zatrudniony bezpośrednio w firmie.

Biuro rachunkowe, prócz księgowości, może zająć się także prowadzeniem ewidencji pracowników i listą płac. Może również reprezentować firmę w trakcie kontroli z urzędu skarbowego.

 

Czym jest księgowość Katowice oraz rodzaje księgowości w Polsce

Księgowość to dokumentowanie wszystkich zdarzeń finansowych, które dotyczą przedsiębiorstwa. Jej celem jest zestawienie w przejrzysty sposób zysków oraz strat i poparcie tego odpowiednimi dokumentami księgowymi. Księgowość Katowice dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, a sposób jej prowadzenia ma wpływ na płacone podatki.

Podmioty gospodarcze mogą prowadzić księgowość uproszczoną lub pełną. Jeśli w poprzednim roku podatkowym ich przychód netto przekroczył 2 mln euro, licząc po kursie z dnia 1 października, muszą prowadzić pełne księgi. Pozostali przedsiębiorcy mają wybór. Mogą prowadzić uproszczoną lub pełną księgowość Katowice.

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym, by zmiany zgłosić u naczelnika Urzędu Skarbowego do 20 stycznia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ