świadectwo
Biznes

Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwo

Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwo pracy? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych.

Jakie stanowiska zostaną użyte w szkoleniu?

W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Na jakie pytania odpowie szkolenie?

Szkolenie odpowie między innymi na pytania lub można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, lub umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jakim sposobem prawidłowo wykluczyć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych.

świadectwo

Dokumentacja kadrowa

Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i reguły wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania Jaki jest zakres dokumentów gromadzonych w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?

Jakie dokumenty powinny być umieszczane w aktach?

Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych ani pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz jakie są zasady ustalania okresu przechowywania takich dokumentów? dokumentów dodatkowo elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ