Zasady likwidacji fundacji
Biznes

Zasady likwidacji fundacji stowarzyszen Funkcjonowanie

Zasady likwidacji fundacji stowarzyszen. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi peryfraza pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.

Elementarne zasady i procedury zakładania fundacji

Przede wszystkim opisano tu elementarne zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń razem z wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym zdeterminowanie możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza dawka opracowania obejmuje peryfraza zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych dodatkowo poraktyczne ujęcie schematów Informacja – wpływ ulgi prorodzinnej na świadczenia rodzinne księgowania, w tym wzorcowy projekt kont. Ponadto załączone pozostały przykładowe wzory dokumentów i aktów zewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np.akty ustanawiajace, statut, uchwały organów wewnętyrznych, protokoły posiedzeń).

Zasady likwidacji fundacji

Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Niniejsza lektura została przygotowana celem zaprezentowania przeróżnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) Usługowe sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków narzuconych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, mimo to tak jak podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia wzorów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, innymi słowy też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej.

Uaktualnienie drugiego wydania publikacji

Drugie wydanie tej publikacji zostało uaktualnione o przepisy prawne, jakie weszły w życie od czasu pierwszego wydania oraz uzupełnione o nowe projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących trzeciego sektora, które będą obowiązywały organizacje pozarządowe w niedalekiej przyszłości. Na łamach publikacji opisujemy m.in. nowe ustalenia prawne dotyczące sprawozdawczości merytorycznej z aktywności organizacji pożytku publicznego, przepisy regulujące sposób organizowania zbiórek publicznych, znowelizowane normy prowadzenia kampanii 1% także planowane przemiany w ustawie o stowarzyszeniach. Od 2014 roku organizacje pożytku publicznego obowiązują nowe reguły sprawozdawczości merytorycznej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego składają roczne sprawozdanie merytoryczne lub roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, jakie w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł włącznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ