Biznes

Powitaj i pozyskaj klienta

W związku z łagodzeniem obostrzeń sanitarnych otwartych jest coraz więcej sklepów i punktów usługowych. Warto więc teraz popracować nad lepszą strategią obsługi klientów. Według badań średnio 70% klientów przestaje kupować produkt lub usługę z powodu niesatysfakcjonującej obsługi. 9 na 10…

Jak dbać o klientów? Czyli sensowna współpraca z klientem po pozyskaniu.

Pozyskanie klienta to dopiero początek – zysk może zapewnić jedynie jego utrzymanie w długim okresie czasu oraz „maksymalizowanie jego wartości”, poprzez zwielokrotnienie poziomu obrotów we wzajemnej współpracy. Celem kancelarii powinno być utrzymanie i rozwijanie relacji z najlepszymi, tj. najbardziej wartościowymi…

„Koła ratunkowe” dla przedsiębiorstwa w tarapatach

Na wsparcie trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat, przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie – przewiduje przygotowana przez MR ustawa dot. tzw. polityki nowej szansy,…

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. m.in. płatnicy składek, którzy zawrą umowę o dzieło, będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Zaczną bowiem obowiązywać przepisy, na podstawie których powstanie obowiązek informowania o wszystkich zawartych umowach o dzieło. Jakie są cele zmiany…