pożyczka płynnościowa
Biznes

Pożyczka płynnościowa pomoc na uczciwych warunkach

Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, bez odsetek. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK. To kolejne wzmocnienie „tarczy antykryzysowej”.

Jakie są warunki skorzystania?

Finansowana z funduszy europejskich pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR).

Pożyczka płynnościowa POIR to nieoprocentowane wsparcie finansowe udzielane mikro, małym i średnim firmom. Na program przeznaczono do tej pory 400 mln zł, a w dodatkowej puli jeszcze 150 mln zł na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwach. Pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach, pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. Nie mają one charakteru branżowego, są skierowane do ogółu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Co więcej, będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Aby uzyskać pożyczkę, należy wykazać, że:

  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczka płynnościowa ma być udzielana do końca 2020 r. Są one elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.

pożyczka płynnościowa

Doraźna pomoc na korzystnych warunkach

Pożyczka płynnościowa z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę – bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy zobowiązań wobec kontrahentów. Chodzi o wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż.

Pozostałe korzyści:

  • półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania;
  • wakacje kredytowe – raz w roku przez 2 pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych;
  • wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac), albo 25% wartości całkowitego obrotu w 2019 r. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy;
  • brak wymogu wkładu własnego;
  • okres spłaty do 6 lat.

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki firma ma 30 dni, zaś na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków już znacznie więcej, bo aż 6 miesięcy.

Pożyczka płynnościowa, jak się o nią ubiegać?

Pożyczka płynnościowa z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące (pośredników finansowych), współpracujące z BGK. Przedsiębiorcy mogą więc składać wnioski o pożyczki przez Internet na stronie danej instytucji finansującej lub poprzez jej punkty obsługi klienta. Procedury przyznawania pożyczek są wyjątkowo proste. Poza dokumentacją wymaganą przez instytucje finansujące, przedsiębiorca we wniosku pożyczkowym powinien zawrzeć także plan, w którym przedstawi prognozę poprawy płynności finansowej firmy rozłożoną w czasie.

Informacje o instytucjach aktualnie udzielających pożyczek w poszczególnych regionach są dostępne na stronie BGK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ