Biznes

Wniosek o płatność Projekty unijne 2020 i i Optymalizację

Wniosek o płatność Projekty unijne 2020 i i Optymalizację wyników syntetycznych. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsięborstw Zarządy…

Wieloletnia prognoza finansowa forum to Przykład

Wieloletnia prognoza finansowa samodzielna nauka księgowania ziór zadań pdf forum to Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką…

Wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni program inwestycyjny

Wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni program inwestycyjny. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Zasady rachunkowości Zasady rachunkowości chałupczak chomikuj Co jest a co nie jest rachunkowością…

Upadłość i nowy kształt upadłości

Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku niezbędnym zakresie. Zgłoszenie wierzytelności Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie…

Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od 2020

Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od 2020 r. obowiązują nowe normy dotyczące stawki godzinowej, a także ewidencji czasu Umowa zlecenia w pandemii w jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji? pracy dla umów cywilnoprawnych. Umowa zlecenie Na…

Prawo restrukturyzacyjne jakie są tryby upadłości konsumenckiej?

Prawo restrukturyzacyjne – jakie są tryby upadłości konsumenckiej? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. Jak skutecznie złożyć…

Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną

Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW…

Nowe prawo postępowania szczególne i zabezpieczenie

Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288). Co wprowadza ustawa? Wprowadza istotne przemiany w zakresie…

Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwo

Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwo pracy? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. Jakie stanowiska zostaną użyte w szkoleniu? W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy…

Jak planować ewidencjonować rozliczać dotacje

Jak planować, ewidencjonować, rozliczać dotacje przedmiotowe, celowe dodatkowo podmiotowe SZB także dopełniać ich prezentacji w sprawozdaniach SZB i JST. W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości…