Biznes

Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od 2020

Umowa zlecenia w pandemii jaki pit z umowy zlecenia od 2020 r. obowiązują nowe normy dotyczące stawki godzinowej, a także ewidencji czasu Umowa zlecenia w pandemii w jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji? pracy dla umów cywilnoprawnych. Umowa zlecenie Na…

Prawo restrukturyzacyjne jakie są tryby upadłości konsumenckiej?

Prawo restrukturyzacyjne – jakie są tryby upadłości konsumenckiej? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. Jak skutecznie złożyć…

Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną

Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW…

Nowe prawo postępowania szczególne i zabezpieczenie

Nowe prawo Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288). Co wprowadza ustawa? Wprowadza istotne przemiany w zakresie…

Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwo

Jak powinno być obecnie sporządzone świadectwo pracy? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. Jakie stanowiska zostaną użyte w szkoleniu? W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy…

Jak planować ewidencjonować rozliczać dotacje

Jak planować, ewidencjonować, rozliczać dotacje przedmiotowe, celowe dodatkowo podmiotowe SZB także dopełniać ich prezentacji w sprawozdaniach SZB i JST. W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości…

Co to inwentaryzacja kto może wykonać Inwentaryzacja

Co to inwentaryzacja kto może wykonać Inwentaryzacja roczna jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości tuż przy prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny pasywów i aktywów a również sporządzania sprawozdawczości finansowej. Cel inwenteryzacji Czasami niesłusznie uważa się inwentaryzację jako zbyteczny obowiązek, nie pamiętając…

Zarządzanie w kryzysie

Kryzys w każdej działalności ma dwie ważne cechy, jest naturalny i może być niebezpieczny. Jednak, jeśli podczas tych perturbacji zastosujemy mądre zarządzanie w kryzysie w firmie,  może on stać się impulsem do rozwoju. Czym jest i kiedy przechodzimy na zarządzanie…

Prawo do błędu i bardziej przyjazne przepisy…

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka i szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP)1 , które z początkiem 2020 r. wchodzą w życie. Chodzi o dalszą likwidację obciążeń biurokratycznych dla firm….

Pożyczka płynnościowa pomoc na uczciwych warunkach

Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, bez odsetek. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących…