narzedzia

Prawo do błędu i bardziej przyjazne przepisy…

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka i szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP)1 , które z początkiem 2020 r. wchodzą w życie. Chodzi o dalszą likwidację obciążeń biurokratycznych dla firm….

Pożyczka płynnościowa pomoc na uczciwych warunkach

Właściciele mikro, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, bez odsetek. Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach finansujących, współpracujących…

Powitaj i pozyskaj klienta

W związku z łagodzeniem obostrzeń sanitarnych otwartych jest coraz więcej sklepów i punktów usługowych. Warto więc teraz popracować nad lepszą strategią obsługi klientów. Według badań średnio 70% klientów przestaje kupować produkt lub usługę z powodu niesatysfakcjonującej obsługi. 9 na 10…

Jak dbać o klientów? Czyli sensowna współpraca z klientem po pozyskaniu.

Pozyskanie klienta to dopiero początek – zysk może zapewnić jedynie jego utrzymanie w długim okresie czasu oraz „maksymalizowanie jego wartości”, poprzez zwielokrotnienie poziomu obrotów we wzajemnej współpracy. Celem kancelarii powinno być utrzymanie i rozwijanie relacji z najlepszymi, tj. najbardziej wartościowymi…

Jak napisać testament?

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Nie każdy wie, że testament może być sporządzony nie tylko w formie aktu notarialnego, ale własnoręcznie na kartce (to tzw. testament holograficzny). Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Jak napisać testament?…

Jak uzyskać umorzenie zaległości podatkowych

Jeśli masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej, to możesz złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowych – sam lub przez pełnomocnika – swojego doradcę. Zaległości podatkowe a umorzenie Umorzenie zaległości podatkowych,…

„Koła ratunkowe” dla przedsiębiorstwa w tarapatach

Na wsparcie trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat, przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie – przewiduje przygotowana przez MR ustawa dot. tzw. polityki nowej szansy,…

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 r. m.in. płatnicy składek, którzy zawrą umowę o dzieło, będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami. Zaczną bowiem obowiązywać przepisy, na podstawie których powstanie obowiązek informowania o wszystkich zawartych umowach o dzieło. Jakie są cele zmiany…

Brexit a obywatel Wielkiej Brytanii w Polsce

31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) z UE, tzw. Brexit. Główne zasady wystąpienia UK z UE określono w Umowie o wystąpieniu. Jak obecnie traktowani są w Polsce obywatele…