projekt uszczelnienia akcyzy
Podatki

Projekt uszczelnienia akcyzy i jego założenia

Rządowy projekt uszczelnienia akcyzy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje uszczelnienie systemu podatkowego dotyczącego wyrobów akcyzowych takich jak napoje alkoholowe, susz tytoniowy czy paliwo. Wprowadza także zmiany, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościom dotyczącym opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Dostosowuje ponadto polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Przygotowana przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej nowelizacja jest teraz w Sejmie.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Projekt uszczelnienia akcyzy, czyli systemu podatkowego będzie dotyczyć obrotu:

  • alkoholem etylowym skażonym,
  • suszem tytoniowym,
  • wyrobami energetycznymi,
  • paliwami opałowymi i żeglugowymi.

Automatyzacja obsługi deklaracji podatkowych

Propozycja rządowa przewiduje wprowadzenie automatyzacji obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą. Rozwiązanie to powinno poprawić efektywność jednostek obsługujących i kontrolujących podatnika oraz skrócić czas na załatwienie sprawy dotyczącej zapłaty akcyzy. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będą mogły składać dokumenty elektronicznie lub w postaci papierowej.

projekt uszczelnienia akcyzy

Projekt uszczelnienia akcyzy i jego rozwiązania

Projekt uszczelnienia akcyzy wprowadza nowe obowiązki w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z UE oraz wyprodukowanych w kraju.

Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Rozwiązania te zahamują mechanizm polegający na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy. Dzięki temu system opodatkowania samochodów osobowych będzie bardziej szczelny.

Pozostałe rozwiązania

  • Uszczelniono system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych,
  • Umożliwiono prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ